Consortium d’Etablissements Français d’Enseignement Supérieur et de Recherche pour le développement de l’USTH

Tiếng Việt

Vài lời giới thiệu về Liên minh đào tạo USTH

Liên minh đào tạo USTH được thành lập theo Luật 1901, quy tụ khoảng năm mươi trường Đại học và các cơ sở nghiên cứu tại Pháp. Liên minh này được thiết lập với mục đích hỗ trợ sự phát triển của trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội (USTH). Mục tiêu của Liên minh đào tạo USTH là sát cánh cùng USTH trong sứ mệnh đào tạo các giảng viên - nhà nghiên cứu tương lai của Việt Nam, qua đó phát triển khoa học và kinh tế của Việt Nam.
Vì vậy, Liên minh thực hiện các hoạt động:

  • Tại Pháp: bằng cách quản lý mạng lưới các tiến sĩ Việt Nam đang làm việc tại các phòng thí nghiệm của Pháp trong 3 năm học tại đây.
  • Tại Việt Nam: bằng cách tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ được đồng công nhận bởi cả Pháp và Việt Nam.

USTH là một mô hình trường đại học mới, quy tụ tất cả những phẩm chất của các trường đại học lớn trên thế giới. Trường cung cấp các khóa đào tạo khoa học chất lượng cao, với mục tiêu đào tạo những cán bộ cấp cao theo xu hướng quốc tế.
Học tập tại USTH là được hưởng những chương trình giáo dục chất lượng cao bằng tiếng Anh, được định hướng quốc tế, cập nhật những cải tiến công nghệ và gắn liền với môi trường doanh nghiệp. Học viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp được công nhận bởi Pháp và Việt Nam theo hệ thống của công ước Bologna: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Cuối cùng, USTH đóng góp vào sự phát triển khoa học và kinh tế tại Việt Nam bằng cách cung cấp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
6 lĩnh vực đa ngành được lựa chọn để giảng dạy tại USTH:

  • Hàng không vũ trụ
  • Công nghệ sinh học - Dược học
  • Nước - Môi trường - Hải dương học
  • Năng lượng
  • Khoa học Vật liệu - Công nghệ nano
  • Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Sáu ngành đào tạo nói trên được bổ sung bằng các môn đào tạo theo chiều ngang như quản trị/quản lý, đổi mới, kinh doanh.